Allt fler vildsvin i Österåker

På bara några år har antalet vildsvin som skjuts varje år i kommunen ökat kraftigt. Förra året sköts 150 stycken. Trots det fortsätter vildsvinen att bli allt fler.

Bo Larsson, viltvårdare för Österåker kommun, beräknar att antalet vildsvin ökar med cirka 15 procent varje år. Han tror att det finns någonstans mellan 300 till 500 stycken i kommunen.

– Det skjuts ungefär 150 vildsvin varje år. 50 sköts på Bogesund förra året och samma antal på Rydboholm. Jaktvården sköt 24 stycken förra året, berättar Bo Larsson.

Enligt honom brukar det inte vara några större problem med vildsvin, då de oftast inte är aggressiva. Men de kan förstöra när de bökar upp i trädgårdar och på gräsmattor. Dessutom är de ett problem för trafiken. Förra året blev 9 stycken vildsvin påkörda.

I helgen dog också tre stycken kultingar när dessa blev påkörda av en bil. Bilen var tvungen att bogseras från platsen.

Men att jaga vildsvin på kommunal mark har blivit svårare. Enligt Bo Larsson fanns det tidigare 800 hektar mark att jaga på. Men på några år har det minskat till 400 hektar.

Det handlar om mark som blivit planlagd. Även om det på vissa tomter inte har byggts något, så gör detaljplanen att det är omöjligt att jaga där utan tillstånd från polisen.

Att jaga bland bebyggelse är också omöjligt.

– Ingen får skjuta vildsvinen när de inne bland husen. Vi använder älgstudsare och av säkerhetsskäl kan man inte skjuta i bebyggda områden, säger Bo Larsson.