Allt mer mark är naturreservat

Naturreservaten blir fler i Huddinge, nyligen beslutades att skapa tre nya.

Men ärendet har inte hanterats korrekt, menar Miljöpartiet.

Hela 37 procent av Huddinges totala yta är snart naturreservat. Nyligen beslutade politikerna i kommunfullmäktige att inrätta ytterligare tre reservat; Gladö Kvarnsjöns naturreservat, Drevvikens naturreservat och Lissmadalens naturreservat.

Därmed finns det snart tolv naturreservat i kommunen. Dessa är tänkta att bevara värden inom den biologiska mångfalden och även det rörliga friluftslivet.

Skogsstyrelsen har enligt kommunen klassat flera skogsmiljöer i Gladö Kvarnsjöns och Lissmadalens naturreservat som nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden.

Så långt är alla överens, inrättandet av naturreservat är helt i linje med kommunens miljömål.

Men Miljöpartiet menar att alla korten inte spelats rätt i hanterandet av ärendet i Gladö kvarnsjön. Enligt Marica Lindblad i partiet har ärendets ändrats efter att det var uppe hos miljönämnden, det är bland annat den administrativa hanteringen man vänder sig mot.

– Det är väsentliga skillnader på det som miljönämnden beslutade och det ärende som kommunstyrelsen senare godkände, söker Marica Lindblad.

Enligt Miljöpartiet har ärendet skötts slarvigt, först inkluderades tre torp i reservaten, varav ett har en strandtomt intill Kvarnsjön.

– Ändringarna har gjorts efter att ärendet beslutades i miljönämnden, de tre torpen är plötsligt utanför reservaten. Det fins också olika versioner av samma handlingar bakom ärendet, säger Marica Lindblad.

Miljöpartiet har nu farhågor att om tomterna till torpen kan komma att avstyckas.

– Man kan tro att de förberett allt för en avstyckning, blir det av så får ett av torpen en exklusiv sjötomt, menar Marica Lindblad.

Miljönämndens ordförande Ellinor Avsan (M) menar dock att tjänstemannabeslutet som gjorts i efterhand är helt i sin ordning.

– Anledningen till att torpen lyftes ut är för att det just nu görs en översyn av vilka fritidshus och exploateringsfastigheter som har ett strategiskt värde och ska behållas, säger Ellinor Avsan.

Kommer torptomterna att styckas av i framtiden?

– Det finns inga planer alls på det, säger Ellinor Avsan.