Allt sjukare Botkyrkabor får plats på äldreboende

Pensionärerna som får en plats på Botkyrkas äldreboenden har allt kortare kvar att leva när de flyttar in. Efter bara drygt tre månader avlider eller flyttar genomsnittspersonen. Det är fyra gånger kortare än för tio år sedan.

År 2005 stannade den som fått plats på ett särskilt boende (populärt kallat äldreboende) i Botkyrka i genomsnitt 405 dagar. I dag är den genomsnittliga boendetiden 98 dagar.

Liknande förändringar går att se i hela Sverige. Boendetiden har minskat kraftigt.

– Det är inte många som flyttar någon annanstans. De flesta avlider på boendet, säger Per Schön, forskare på Äldrecentrum vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Förra veckan skrev Mitt i Botkyrka-Salem om äldre personer som fått avslag när de sökt plats på äldreboende, men som senare vunnit i rätten. Moderaternas Kia Hjelte som sitter i opposition i vård- och omsorgsnämnden menade då att brist på boendeplatser kan leda till att handläggarna gör strängare bedömningar när äldre söker plats. Den allt kortare boendetiden menar hon är en annan sida av samma mynt.

– Det är sorgliga siffror. Det visar att det totalt sett finns för få platser. Det gör att människor som önskar plats inte får det förrän de är väldigt sjuka, säger hon.

Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, anser att den allt kortare boendetiden visar på något annat: att bättre mediciner och bättre hjälpmedel (till exempel sittduschar) gör att folk kan bo hemma längre innan de måste flytta till ett äldreboende.

– De flest vill kunna bo kvar hemma, säger hon.

Tuva Lund säger att kommunen kan göra fel i enstaka fall och välkomnar rättsliga prövningar, men att den stora bilden visar att de som har rätt till plats på boende också får det.

– Avslagen har inte ökat, tvärtom har antalet äldre som fått plats på vård- och omsorgsboende ökat med 50 procent sedan 2013.

Antalet platser på äldreboenden har ökat från 439 för fem år sedan till 472 i dag. Utöver det köpte Botkyrka kommun förra året platser för 94 personer utanför kommunen.

Per Schön håller egentligen med både Hjelte och Lund när han tittar på situationen i Sverige. Möjligheterna att vara hemma har blivit bättre, men samtidigt riskerar äldre sjuka personer att fara illa i livets slutskede när utvecklingen går mot mer hemtjänst och vård i hemmet.

– Många känner sig otrygga, är rädda för att ramla, och det kan också vara jobbigt med mycket spring om du behöver insatser dygnet runt, säger han.