Allt fler unga i Stockholm söker psykhjälp

Psykisk ohälsa
Andelen unga vuxna mellan 16 och 29 år som uppger psykisk ohälsa ligger på 23 procent.
Marika Hjelm Siegwald
Marika Hjelm Siegwald.
Allt fler unga i länet får hjälp för att de mår dåligt.
Det framgår av en ny rapport som Stockholms Stadsmission presenterar i dag.
I Stockholm har antalet besök i öppenvården ökat kraftigt på 10 år, men hjälpen till unga behöver bli bättre menar organisationen som pekar på hur Tyskland och Finland sänkt ohälsotalet.

Antalet besök i öppenvården för unga med psykiska besvär i Stockholms län har ökat kraftigt på tio år. I åldersspannet 20-29 år ökade besöken från cirka 700 per 100 000 innevånare år 2005 till drygt 22 000 besök per 100 000 innevånare år 2015. Det visar statistik som Stockholms stadsmission presenterar i en ny rapport under torsdagen. I rapporten skriver organisationen som sammanställt siffror från olika myndigheter att allt fler unga mår psykiskt dåligt.

Marika Hjelm Siegwald

Marika Hjelm Siegwald

– Det här är ingen hemlighet för våra beslutsfattare, senast i budgetpropositionen presenterades nya satsningar på psykisk hälsa, men visserligen inte så mycket som behövs, säger Marika Hjelm Siegwald som är kommunikations- och insamlingschef på Stockholms stadsmission.

Ökat från 16 till 23 procent

Enligt den nationella folkhälsoenkäten har andelen unga vuxna mellan 16 och 29 år som uppger psykisk ohälsa ökat från 16 procent 2011 till 23 procent 2016. Organisationen som driver två terapimottagningar i Stockholm menar att siffrorna visar att många inte får den hjälp de behöver trots att antalet besök i öppenvården ökar.

– Under 2016 hade närmare två tredjedelar av våra patienter haft en tidigare vårdkontakt genom till exempel psykiatrin eller vårdcentral innan de kom till oss. Det tycker vi är en illavarslande siffra som tyder på ett systemfel när det gäller vård av unga som lider av psykisk ohälsa, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.

”Inte behöva lämna BUP”

Stockholms Stadsmission presenterar flera förslag på hur vården skulle kunna bli bättre. Organisationen föreslår bland annat att ungdomar inte ska behöva lämna BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).

– Du ska inte behöva lämna BUP den dagen du fyller 18 år, utan kunna avsluta din behandling där. En del av de som kommer till oss kommer efter att de fått lämna BUP, säger Marika Hjelm Siegwald till Lokaltidningen Mitt i.

Lägre ohälsotal i Finland

Stockholms Stadsmission föreslår en utökad behandlingsgaranti för alla upp till 25 år. Men i sin nationella strategi föreslår de också att patienterna i högre grad ska få välja terapiform och längden på terapin. Stadsmissionen pekar på Tyskland och Finland som lyckats sänka ohälsotalet bland barn och unga.

– Internationella studier visar att det är väldigt viktigt för patienten att kunna påverka vårdplan och terapiform för att få tillbaka den psykiska hälsan. Det ska inte vara bara en standardlösning med 10 terapitimmar kbt (kognitiv beteendeterapi) och medicinering som vi har i dag, säger Marika Hjelm Siegwald.

Terapi på ungdomsmottagningen

Organisationen föreslår också att låta utreda om det är möjligt för ungdomsmottagningarna  att utöka sitt uppdrag till att även kunna bedriva terapi.

Stockholms Stadsmissions flagga på fasaden vid Grillska Huset i Gamla Stan

– Tillgängligheten av vård för psykisk ohälsa är viktig, och ungdomsmottagningarna finns över hela landet, säger Marika Hjelm Siegwald.

En samhällsvinst

Hon menar att det finns stora vinster att göra på förbättrad vård och ökad tillgänglighet. Både för individen och för samhället.

– Många tänker kanske att ”oj, vad det här blir dyrt”. Men å andra sidan får vi tillbaka människor in i samhället som kan utbilda sig, arbeta och betala skatt, människor med ett liv utan lidande av psykisk ohälsa.