Allvarliga brister på engelsk skola

Kungsholmen Skolinspektionen riktar kritik mot Stockholms­ Engelska skola på Rålambsvägen 22 på flera punkter. I septem-ber 2011 var inspektionen på besök och kunde bland annat notera följande: okunskap om regelverket för betygssättning, svagt pe­dagogiskt ledarskap, saknade sammanställningar av kunskapsresultat och bristfälligt särskilt stöd. Dessutom saknades mål­inriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Nu kräver Skolinspektionen åtgärder.