Allvarliga brister på Storvretskolan

Storvretskolan, Tumba,
Storvretskolan brister i flera punkter enligt skolinspektionen
Skolinspektionen har tagit beslut om ett vitesbelopp på 800 000 kronor för brister på Storvretskolan.

Den 16 december tog Skolinspektionen beslut om att Storvretskolan har allvarliga brister när det gäller särskilt stöd, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Främst handlar det om att skolan inte ger särskilt stöd i den omfattning som behövs, främst inom de yngre årskurserna där det förekommer många kränkningar mellan elever.

Enigt verksamhetschefen för Botkyrkas grundskola, Susanne Englund, har Storvretskolans rektor och lärare arbetat systematiskt för att komma till rätta med bland annat de problem som funnits för studiero. Men att invanda mönster tar tid att bryta.

– Just nu tittar vi på om Storvretskolan till exempel behöver fler vuxna i skolan. Eller om det är något annat som behövs. Skolan gör allt dom kan för att åtgärda bristerna.

Skolan har fått nedslag på flera punkter men det är enbart två som fått föreläggande om vite. Dels extra anpassning och särskilt stöd, dels trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling..

Bristerna ska ha åtgärdats och redovisats till Skolinspektionen senast den 21 augusti. Vitesbeloppet är på 800 000 kronor.

Läs mer: Elev visste aldrig vilket ämne hon läste

Björkhagaskolan riskerar böter på 1,6 miljoner