Alma arkitekter ska rita ny stadsdel

Så tänker sig Alma arkitekter gatubilden i det planerade bostadsområdet vid Granängsringen.
Så tänker sig Alma arkitekter gatubilden i det planerade bostadsområdet vid Granängsringen.

TYRESÖ Alma arkitekter har vunnit uppdraget att utveckla den nya stadsdelen vid Tyresö gymnasium och Granängsringen. Arkitektbyråns förslag innebär mellan 700 och 800 nya bostäder.

Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska det byggas flerfamiljshus, stadsradhus och ungdomslägenheter. Tyresö gymnasium, Wättringehallen, fotbollsplanen och Wättringestråket ska bli ett tydligt nav. Gymnasiet föreslås bli en levande mötesplats för idrott och kultur, men också ge plats för bostäder genom att man bygger på taket.

Kommunen vill skapa ett levande gaturum och öka tillgängligheten till naturen.