Min lokala hjälte

Ålsta ska anslutas till kommunala VA-nätet

Ålsta Området Ålsta-Aspvik-Ensta får en ny detaljplan som innebär att området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

I kväll tisdag presenteras förslaget vid ett samrådsmöte i kommunhuset i Kungsängen. Området väster om Kungsängen ska inte längre ha karaktären av fritidshusområde utan bli anpassat för året-runt-boende. Kommunen föreslår cirka 35 nya friliggande villor här.