Älvsjö centrum ska bli tryggare

Känns det mörkt och otryggt i Älvsjö centrum på kvällarna?

Ge tips till förvaltningen tips på vad som behöver göras.

Det har länge varit oroligt i Älvsjö centrum. Nu kommer stadsdelsförvaltningen att göra en så kallad trygghetsvandring, där man ser över hur pass bra belysningen fungerar, om det finns mörka buskage som bör klippas ner, eller annat som måste göras för att platsen ska bli tryggare. Har du synpunkter på vad som behöver göras – kontakta stadsdelsförvaltningen.

Trygghetsvandringar brukar alltid genomföras varje senhöst kring Älvsjö centrum.