Älvsjöbor nöjdast i söderort

ÄLVSJÖ Älvsjöborna är nöjdast med livet – i alla fall i jämförelse med andra stadsdelar i söderort. Det framgår av länsstyrelsens stora medborgarenkät, där man undersöker hur invånare upplever sin vardag, ser på samhällsinstitutioner och hur man ser på framtiden. I Älvsjö svarade 94,6 procent av de tillfrågade att de var ganska eller mycket nöjda med livet.

Näst nöjdast var man i Hägersten-Liljeholmen. Minst nöjda i söderort var man i Skärholmen.