Älvsjös föräldrar mest nöjda med förskolan

Kommunkollen Haninge
Älvsjös föräldrar är mest nöjda med förskolan, visar undersökning.
Förskolorna i Älvsjö får toppbetyg i stadens brukarundersökning.
91 procent av föräldrarna är som helhet nöjda med sina barns förskola – vilket är bäst i stan.


Stockholms stads brukarundersökning omfattar samtliga kommunala och privata förskolor i stadsdelarna. Älvsjö ligger i tätskiktet i de allra flesta frågor. 93 procent av föräldrarna i undersökningen upplever att förskolan som helhet är trygg och säker för deras barn, medan 91 procent svarar att de som helhet är nöjda med barnens förskola. 89 procent kan rekommendera sin förskola till andra.

Undersökningen visar också att Älvsjös resultat blivit bättre sedan förra året.

– Det är väldigt glädjande naturligtvis, säger Madeleine Hagerth, utvecklingssekreterare för bland annat förskoleverksamheten i Älvsjö.

Hon betonar att stadsdelen ännu inte analyserat svaren i detalj, och därför inte vet hur det ser ut för respektive förskola. Hon säger dock att de kommunala förskolorna är väldigt noggranna i sitt systematiska kvalitetsarbete, och fokuserar på de områden där förbättringar behövs.

Älvsjö har också satsat på utbildningar av förskollärare till arbetslagssledare. 72 förskollärare, en från varje kommunal förskoleavdelning, har fått gå en sådan utbildning.

– Indirekt påverkar det ju också verksamheten, säger Madeleine Hagerth.

Hägersten-Liljeholmen har också förbättrat sina resultat jämfört med i fjol, och ligger på stadens snitt i de flesta frågor. 88 procent av föräldrarna är som helhet nöjda med sina barns förskola och 86 procent kan rekommendera den till andra.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har synat resultaten när det gäller de kommunala förskolorna och konstaterar att föräldrarna blivit nöjdare trots att trycket på förskolorna ökar och det är stenhård konkurrens om förskollärarna.

– Vi har satsat hårt på förskolorna och det känns otroligt roligt att även vårdnadshavarna upplever att deras barn har en trygg miljö med väl utvecklad pedagogik, säger Jessica Jormtun, ordförande i stadsdelsnämnden  (MP).

Men det finns områden där stadsdelen placerar sig en bra bit under snittet. Bara omkring sex av tio föräldrar anser att barnen har möjligheter att möta olika typer av kulturutbud.

– Förskolorna i vår stadsdel har stora möjligheter till ett brett kulturutbud för barnen, och här behöver vi bli ännu bättre på att ta tillvara på dessa, säger Jessica Jormtun.