Älvsjöskola får läxhjälpskritik

ÄLVSJÖ Skolinspektionen kräver att Johan Skytteskolan i Älvsjö rättar till brister gällande rätten till särskilt stöd.

Detta sedan inspektionen utrett en anmälan från föräldrarna till en sjundeklassare – som inte fått den särskilda läxhjälp som behövdes.