Ambassader bestämmer själva om säkerheten

På Kommendörsgatan 35 ligger många ambassader
Kommendörsgatan 35 är en av många adresser på Östermalm med ambassader i flerbostadshus.
33 ambassader på Östermalm ligger i flerbostadshus. De förfogar själva över sin säkerhet.
33 ambassader på Östermalm ligger i flerbostadshus. De förfogar själva över sin säkerhet.
Kommendörsgatan
Kommendörsgatan 35
Förra veckans brand på Portugals ambassad ledde till att flera boende i samma byggnad fick evakuera sina hem.
På Östermalm finns det 33 ambassader som är inhysta i liknande flerbostadshus.
Säkerheten bestämmer ambassaderna själva om.

Det har nu gått en vecka sedan branden på Portugals ambassad på Narvavägen, som även drabbade Argentinas och Tunisiens ambassad samt de privatbostäder och den restaurang som är inhysta i samma byggnad. Flera boende fick evakuera sina hem och restaurangen har fått stänga ner tillfälligt.

På Östermalm ligger 33 ambassader i eller i anslutning till flerbostadshus liknande det på Narvavägen. Ambassaderna förfogar själva över sin säkerhet.

– Sedan har polisen ansvaret för att ambassaderna inte ska utsättas för brott, hot eller kränkning. Och när ambassadörerna blir utsatta för hot är det Säkerhetspolisen som gör en bedömning och vidtar åtgärder, säger poliskommissarie Bengt Berglund, som i 20 år haft ansvar för ambassadsäkerhetsfrågor i Stockholm.

Polisen kan hävda nöd

Om en ambassad exempelvis vill hyra vakter eller installera larm är det fritt fram. För kameraövervakning är det annorlunda.

– Då måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen och i de fall man hyr måste man även ha tillstånd av fastighetsägaren, säger Bengt Berglund.

Ett sådant här brott har jag aldrig varit med om

Bengt Berglund, poliskommissarie

Inom en ambassads väggar råder svensk lag, däremot får polisen eller räddningstjänsten inte gå in utan ambassadörens tillstånd. Men det finns undantag, branden på Portugals ambassad var ett sådant.

– I ett sådant här fall kan vi och brandkåren gå in och hävda nöd utan tillstånd, för att släcka branden och rädda liv.

”Aldrig varit med om”

Enligt Bengt Berglund är det mycket ovanligt att ambassader utsätts för brott liknande det som skedde på Portugals ambassad.

– Ett sådant här brott har jag aldrig varit med om under de här 20 åren. På de konsulära avdelningarna händer det från gång till gång att någon som inte blir nöjd med visumansökningar eller något sådant börjar bråka och polisen får åka dit, men inte att det har blivit allvarligare än så. Vanligast är opinionsyttringar, demonstrationer, att man inte är nöjd med regimen i landet, det förekommer lite då och då.

Hur påverkas ert arbete när en sådan här händelse sker?

– Vi har en grupp som arbetar dagligen med bevakningen, men en sådan här händelse är svår att skydda sig emot, om det nu är så att det är en enskild person som kommer in och kastar ifrån sig ett brinnande föremål.

Vilka ambassader har särskilt hög säkerhet?

– Det kan jag inte gå in på. Men det går kanske att föreställa sig att vissa har högre säkerhet än andra.

Fakta

33 ambassader på Östermalm håller till i flerbostadshus

Följande länder har ambassader på Östermalm som är belägna i eller i anslutning till flerbostadshus:

Algeriet, Argentina, Egypten, Frankrike, Georgien, Grekland, Irak, Island, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Makedonien, Moçambique, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Sri Lanka, Tunisien, Venezuela, Uruguay, Österrike.