Min lokala hjälte

Ambulansen blir kvar på Lidingö

Lidingöborna kan andas ut. Ambulansen blir kvar på ön.

Aisab, som kör ambulansen, har slutit ett hyresavtal med Storstockholms brandförsvar, där hyresvärdens krav sänkts kraftigt.

– Det känns bra. Det är mycket bättre att vi blir kvar än att vi skulle hyra i stan och lokalerna i brandstationen skulle stå tomma, säger Åke Östman, vd för Aisab.

I början av december skrev Lokaltidningen Mitt i Lidingö Tidning om att ambulansen på Lidingö riskerade att få lämna ön. Landstingsägda Aisab som kör ambulansen hade fått förslag på en hyreshöjning med 150 procent från Storstockholms brandförsvar. Med den höjningen såg Aisab ingen möjlighet att vara kvar och man saknade lämplig ersättningslokal på Lidingö.

Storstockholms brandförsvar argumenterade å sin sida för att hyran måste höjas, eftersom Lidingö låg lågt jämfört med andra stationer. Höjningen blev särskilt angelägen eftersom Lidingö brandstation renoverats, ansåg de. Den renoveringen ville dock Aisab inte vara med och betala, eftersom man bara nyttjar en mindre del av lokalerna.

Läget verkade låst, men efter förhandlingar har man alltså kommit överens om en hyreshöjning som båda kan acceptera. Hyran höjs med ungefär 20 procent.

– Det blev en höjning, men vi är ändå nöjda med tanke på det första budet vi fick. Nu har vi ett avtal för fem år, det känns bra, säger Åke Östman på Aisab.

Rikard Skoog, fastighetschef på Storstockholms brandförsvar, är också ganska nöjd.

– Jag tycker vi kom bra överens. Vi sänkte vårt bud men fick ändå till en höjning, säger han.

– Vi hade kunnat hålla fast vid budet, men då hade vi kanske tvingat ut Aisab och förlorat en hyresintäkt. Det vill vi inte, vi är ju intresserade av att ha folk i lokalerna, säger Rikard Skoog.

Fakta

23 ambulanser

Ambulanssjukvården i Storstockholm (Aisab) har 23 ambulanser som är stationerade på sju ambulansstationer.

En av dem finns på brandstationen på Lidingö, där ambulansen delar byggnad med Storstockholms brandförsvar.