Ambulanser fick köa vid akuten

DANDERYD Ambulansbilar stod i förra veckan i kö utanför akuten på Danderyds sjukhus och lämnade patienter på infarten eftersom trycket på mottagningen var så stort.

Inslaget visades i nyhetsprogrammet ABC. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) hänvisade till ett beslut om ny- och ombyggnation till 2015 som lösning av problemet.

Socialdemokraterna är skeptiska till tidplanen och vill ha omedelbara åtgärder.

– Moderaterna har inte tagit problemen på allvar och bär ett stort ansvar för den kapacitetsbrist vi har i dag. Innan de nya vårdplatserna finns på plats är det mycket angeläget att vi får fram en lösning som lättar på det aktuella trycket, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd.