Ambulanshelikoptern kan bli kvar i Mölnvik

I Mölnvik finns två ambulanshelikoptrar, en flyger på vintern, extrahelikoptern på sommaren.
I Mölnvik finns två ambulanshelikoptrar, en flyger på vintern, extrahelikoptern på sommaren.
Höga ljudnivåer och ett ständigt mullrande har gjort ambulanshelikoptern i Mölnvik till ett hett klagoämne för boende i närheten.

Men nu kan helikoptern stanna i området.

Räddningsuppdrag i hela Stockholms län via helikopter sker idag utifrån Mölnvik. Därifrån kan helikoptern ta sig överallt på endast 25 minuter.

På platsen bredvid brandstationen står en helikopter redo för uppdrag dygnet runt. Mellan maj och september finns dessutom en extrahelikopter för sommarens hektiska dagar.

Statistik visar att flest uttryckningar, nära 500 per år, sker i Värmdö och Värmdös öar, vilket är fler än i både Norrtälje och Österåkers skärgård.

Trots det har landstinget och Värmdö kommun i cirka 20 år letat efter en ny plats för helikoptrarna. Det ständiga surrandet över Mölnvik har stört både grannar och butiksinnehavare i området.

Den föreslagna platsen har varit Ingarökrysset, men nu står det klart att ambulanshelikoptern förmodligen stannar i Mölnvik. Det efter att Värmdö Kommun ställer sig bakom Stockholms läns landstings ansökan till länsstyrelsen om tillstånd för en ambulanshelikopterflygplats.

Där har det visat sig att Mölnvik är den bästa platsen.

”Det är den plats som bäst uppfyller de krav som kan ställas på lokaliseringen såsom exempelvis närhet till city, insatstid, anslutning till vägnätet, tillräcklig markyta och närhet till skärgården” enligt ett pressmeddelande från Alliansen.

Gällande ljudnivåerna menar Alliansen i Värmdö att de endast överskrids vid de närmast belägna bostäderna, men inte vid fler antal tillfällen än vad riktvärdena anger.

”Samhällsnyttan med lokaliseringen ska prioriteras. De olägenheter som framförallt bullret från verksamheten orsakar bör inte utgöra något hinder för fortsatt verksamhet” enligt Alliansen.

Däremot bör inflygningen till helikopterflygplatsen ske söderifrån för att minimera olägenhet för boende, skola och köpcenter. Undantag från detta bör endast ske på grund av väderförhållanden, enligt Alliansen.