Amerikanska toppforskare vill samarbeta med KTH

Forskningssamarbetet ska få sammanlagt 27 miljoner under tre år.
Forskningssamarbetet ska få sammanlagt 27 miljoner under tre år.
KTH och amerikanska toppuniversitetet MIT vill börja forska ihop.
Tillsammans ska de lägga grunden till framtidens stad – som kan utvecklas med artificiell intelligens.
Ikväll ska kommunfullmäktige klubba det unika samarbetet.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) ska inleda ett forskningssamarbete i Stockholm.

Samarbetet ska kallas för KTH-MIT Senseable Stockholm Lab.

Ska forska på hållbar stadsutveckling

KTH och MIT ska tillsammans undersöka ”design och digitalisering för en utvecklad stadsbyggnad” på olika sätt.

Universiteten föreslår bland annat att de kan undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan användas tillsammans med stora datamängder för att utveckla städer.

Betalar miljoner för forskningen

Stockholms stad går in med fem miljoner kronor per år, enligt förslaget, och KTH går in med två miljoner per år.

Även Stockholms handelskammare och företaget Newsec bidrar med en miljon vardera per år.

Det innebär att forskningen kommer få sammanlagt 27 miljoner kronor under en treårsperiod.

Ska ha gemensamt labb på KTH

Om kommunfullmäktige klubbar igenom förslaget på måndagskvällen ska KTH och MIT ha ett gemensamt labb.

Labbet ska ligga i KTH:s lokaler och tanken är att samarbetet ska sträcka sig över tre till fem år.

– Det här är ett unikt samarbete och en fantastisk möjlighet. Vår forskning matchar väldigt väl MIT:s inom stadsplanering och stadsutveckling. Det kommer gagna alla parter och tillsammans kommer vi kunna analysera och utveckla framtidens stad, där Stockholm är labbet och utgångspunkten, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH enligt ett pressmeddelande.

Fakta

Förslag på teman för forskningen

  • Att känna staden: Big data och AI används i miljö- och stadsrumsanalyser för att ta fram lösningar för en hållbar stadsutveckling.
  • Den smarta stadens uthållighet (resiliens) och säkerhet: Big data som genereras i den urbana miljön, det offentliga rummet och framför allt kring de sociala interaktioner som sker i städer används i syfte att påverka stadsutvecklingen på innovativa sätt.
  • Ny styrning med AI och big data: Där ny användning av AI i kombination med stora datamängder används som ett verktyg för styrning (Governance) och utveckling av städer.