Amina och Adja skulle sparkas ut från fritids

Frans Krook hjälper sina döttrar Amina, 7, och Adja, 9, med läxorna.
Frans Krook hjälper sina döttrar Amina, 7, och Adja, 9, med läxorna.
När Frans Krook blev arbetslös fick hans döttrar inte längre gå på fritids.

Nu är det bestämt att de får gå kvar – men bara för att Frans själv tog kontakt med både politiker och rektor.

– Hur ska jag förklara för mina döttrar att de inte får träffa sina kompisar längre på grund av att jag har blivit av med jobbet?

Ungefär så formulerade sig Frans Krook när han tog kontakt med politiker i barn- och ungdomsnämnden, både via mejl och via frågepanelen på kommunens hemsida.

När han nyligen blev av med jobbet skulle döttrarna Amina, 7 år, och Adja, 9 år, inte få gå kvar på fritids.

– Varför ska mina barn bli bestraffade för att jag är arbetslös? Jag är gärna hemma med ­barnen, men alla deras kompisar och hela den sociala kretsen finns ju där på fritids, säger Frans Krook.

Men regeln är tydlig: den som inget arbete har, har heller ingen fritidsplats kvar.

– Hela systemet med förskola och fritids finns till för att hjälpa föräldrar att arbeta eller studera heltid. Grundregeln är att om du är hemma på dagarna har du inte rätt till fritids, säger Raimo Vuojärvi (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sedan finns dock undantag. Om ”speciella omständigheter gör att barnen behöver den sociala kontakten” kan de ändå få gå kvar. Då ska man kontakta skolans rektor, som sedan avgör om sådana behov finns.

Och rektorn på Kårstaskolan lät Amina och Adja behålla sina fritidsplatser. Men bara eftersom Frans blev upprörd över regeln och själv tog kontakt med Raimo Vuojärvi och fick reda på att han kunde ansöka om dispens.

För familjen Krook är en helt van- lig familj, förutom att de bor relativt långt från skolan och kompis­arna. Det var den omständighet som behövdes. Amina och Adja ansågs ha ett speciellt behov av den sociala kontakt som fritids ger.

– Det skulle vara intressant att veta om det finns någon som har sökt dispens och inte fått det, säger Frans Krook.

Vad tror du hade hänt om du inte hade kontaktat politikerna själv?

– Då hade mina döttrar blivit av med fritidsplatserna.