Täby drog in god man – stoppas av domstol

Matts Mattsson tillsammans med Aman. Amir vill inte ställa upp på bild.
Matts Mattsson tillsammans med Aman. Amir vill inte ställa upp på bild.
När Migrationsverket skrev upp Amirs ålder drog Täby kommun in hans goda man. Men det var fel enligt Attunda tingsrätt. Nu riktar den goda mannen Matts Mattsson kritik mot kommunens förhastade beslut.

I höstas träffade Mitt i Matts Mattsson som är god man åt Amir och Aman (bilden) som kom till Sverige som ensamkommande. Då var läget kritiskt och varken Amir eller Aman visste om de skulle få stanna i Sverige. För Amir såg läget särskilt mörkt ut eftersom Migrationsverkets åldersutredning pekade på att han både kunde vara över och under arton år.

Men innan jul fattade Migrationsverket ett beslut: Amir är över arton år.

– Eftersom beslutet baseras på en undermålig åldersbedömning har vi överklagat beslutet med hjälp av en ”second opinion”. Det är ett läkarutlåtande som visar att Amir är under arton, säger Matts Mattsson.

Amir förlorar sin goda man

Men överförmyndarnämnden i Täby valde att säga upp Matts Mattsson som god man trots att Migrationsverkets beslut om Amirs ålder överklagats och därför inte vunnit laga kraft.

– Överförmyndarnämnden följer vägledning från Länsstyrelsen, SKL och JO. Den anger att överförmyndarnämnden har att självständigt utifrån aktuell lagstiftning pröva frågan om god man ska entledigas med anledning av Migrationsverkets beslut, säger Stefan Oesman (M), nämndens ordförande i Täby.

– När vår prövning är genomförd meddelar överförmyndarnämnden sitt beslut, även om ärendet är överklagat och Migrationsverket beslut inte vunnit laga kraft, säger han.

Matts Mattsson överklagade nämndens beslut om att entlediga honom med hjälp av bland annat det egna läkarutlåtandet.

– Amir befinner sig i det mest kritiska skedet av sin asylprocess och är alltså i mycket stort behov av en god man.

Gör ingen egen utredning

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har tidigare fått kritik av JO eftersom de inte gjort en tillräckligt självständig bedömning av en persons ålder. Överförmyndarnämnden i Täby säger att de inte gör några åldersutredningar.

– Vi går på Migrationsverkets meddelande om ändrad ålder, säger Stefan Oesman.

Vi går på Migrationsverkets meddelande om ändrad ålder

Möts av kraftig kritik

Förutom att JO säger att nämnden ska fatta ett självständigt beslut så har Migrationsverkets åldersbedömningar den senaste tiden fått utstå kraftig kritik. Flera medier har rapporterat om Rättsmedicinalverkets metoder som flera experter menat inte är tillförlitliga. Även från politiskt håll har kritiken vart kraftig, Centerpartiet och Vänsterpartiet har krävt åtgärder från regeringen och två ansvariga ministrar har KU-anmälts.

– Vi har ett expertutlåtande som säger att Amir är under arton, och efter vad jag vet har överförmyndarnämnden inte gjort en egen åldersprövning som väger tyngre.

Matts och Amir får rätt i tingsrätten

Och så i fredags kom beslutet: Matts Mattsson och Amir fick rätt av Attunda tingsrätt. Under tiden för överklagan kommer Matts Mattson alltså få stå kvar som god man åt Amir.

– I nästa steg hoppas jag naturligtvis att Migrationsverkets åldersuppskrivning ska underkännas i högre instans, säger Matts Mattsson.