Amputerad efter vanvård

Nyheter En kvinna tvingades amputera båda underbenen sedan hennes fotsår allvarligt förvärrats när hon vårdades på ett kommunalt boende.

Kvinnan avled senare i sitt hem.

Ingen ansvarig läkare ska ha kontaktats för att bedöma sårens utveckling, enligt en lex Maria-anmälan som skickats till Inspektionen för vård och omsorg.

Kommunikationen mellan personal på boendet liksom dokumentationen ska också ha varit bristfällig, enligt anmälan.