Amstafftik lämnades mitt i solen

JÄRFÄLLA Amastafftiken var bunden vid en balkong i centrala Jakobsberg i flera timmar utan tillgång till vatten eller skugga tidigare i sommar. En förbipasserande larmade polisen om hunden som låg apatisk mitt i solen.

I samband med omhändertagandet hotade den kvinnliga hundägaren att döda både anmälaren och poliserna. Länsstyrelsen bedömde det som nödvändigt ur djurskyddssynpunkt att omhänderta tiken.

Hunden ska nu omplaceras. Ägaren förnekar att hon har utsatt sin tik för lidande.