Andelen bensinbilar minskar i haninge

HANINGE Vid årsskiftet hade Haninge 37 bilar per 100 invånare. För tio år sedan var det 36,7. Rikssnittet ligger på 47.

Under 2014 kunde 7,8 procent av bilarna i Haninge drivas med alternativa drivmedel, en ökning från 0,2 procent 2004, visar statistik från Trafikanalys.

Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 3 till 22 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 97 till 70 procent.