S vill öka andelen svenskt kött – ”Behövs ingen policy”

Kött och bild från Jordbro industriområde (Illustrationsbild)
2018 var 30 procent av nötköttet som kommunen köpte svenskt. Nu vill (S) öka andelen.
Socialdemokraterna vill att Tyresö kommun ska öka andelen svenskt kött – och menar att det inte behövs något politisk beslut för detta.
– Med den nya upphandlingen förutsätter jag att varje enhet kan välja svenskt utan att det leder till ökade kostnader, säger Jannice Rockstroh (S).

 

Fram till den sista mars i år fanns det ett politiskt beslut om att Tyresö kommun skulle öka andelen svenskt kött i de egna verksamheterna. Bakgrunden var den svåra sommaren 2018, och tanken var att gynna de svenska bönderna som tvingats slakta mer och tidigare än vanligt.

– Vi gjorde ett specialavtal i höstas inom ramen för den dåvarande upphandlingen. Det ökade kostnaderna med 80 000 kronor per månad, berättar Anki Svensson (M), som numera är oppositionsråd.

Det nuvarande politiska styret, med Socialdemokraterna i spetsen, vill fortsätta öka andelen svenskt kött. Men något politiskt beslut behövs inte, menar Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Ett nytt politiskt beslut behövs inte i nuläget, då ambitionen att öka andelen svenskt i de nya upphandlingarna innebär samma höga ambitioner som tidigare. Och med den nya upphandlingen förutsätter jag att varje enhet kan välja svenskt utan att det leder till ökade kostnader, säger hon.

Hur kan ni veta att det faktiskt blir så när det inte finns något beslut eller policy att luta sig mot?

– Vi har en central kostenhet som gör det lättare att påverka. Det fungerar eftersom kostchefen har rätt kunskaper och ambitioner, säger Jannice Rockstroh.

Inte heller Anki Svensson (M) vill driva på för några politiska beslut under nuvarande omständigheter.

– Det är väldigt positivt att välja närproducerat, men det är också viktigt att varje enhet som lagar maten kan ta sina egna beslut och balansera sin budget, säger hon.