ANNONS

Ändrad fart på 19 vägar i Hässelby-Vällingby

Vanligare skylt i Hässelby-Vällingby framöver när flera 50-vägar får sänkt fartgräns.
Vanligare skylt i Hässelby-Vällingby framöver när flera 50-vägar får sänkt fartgräns.
Totalt 19 gator och vägar i Hässelby-Vällingby ska få nya fartgränser. Lugnare trafik, mindre buller och bättre säkerhet för både gående och bilister är vad man hoppas på från stadens håll.
ANNONS

På torsdag nästa vecka, den 30 augusti, väntas trafiknämnden besluta om en omfattande förändring av hastighetsgränserna på en rad sträckor i stadsdelen.

I många fall handlar det om sänkningar av hastigheten – ofta från 50 km/h till 40 eller 30 km/h. Men det finns också sträckor där hastighetsgränsen justeras uppåt, som till exempel Kälvestavägen och vissa sträckor på Bergslagsvägen och Sandviksvägen.

Farthinder och smalare vägavsnitt

Att sätta upp nya hastighetsskyltar räcker dessvärre inte för att få bilisterna att ändra sitt beteende. På många platser genomförs även fysiska förändringar för att öka säkerheten och tvinga ned bilarnas hastigheter, som exempelvis avsmalnade vägar, asfaltgupp och förbättrad belysning.

Satsningen i Hässelby-Vällingby är en del av ett jättepaket i hela staden med en totalbudget på 750 miljoner kronor. 80 av de miljonerna går till trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby.

Mål: 98-procentig efterlevnad

Arbetet ska inledas 2019 och väntas ta tre år att genomföra.

I Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram är målsättningen för 2020 att andelen trafikanter som håller hastighetsgränsen ska vara 98 procent – att jämföra med en uppskattad efterlevnad på 50 procent 2009.

Fakta

Här är vägarna som får nya fartgränser:

Astrakangatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: 30 km/h hela sträckan

Bergslagsvägen (Råckstavägen-Sörgårdsvägen)

Idag: 70 km/h resp. 50 km/h

Ändring: 60 km/h hela sträckan

Björnmossevägen

Idag: 50 km/h.

Ändring: 40 km/h delar av sträckan, 30 km/h delar av sträckan

Ekvägen

Idag: 50 km/h

Ändring: 40 km/h

Kälvestavägen

Idag: 30 km/h

Ändring 40 km/h

Loviselundsvägen

Idag: 50 km/ resp. 30 km/h

Ändring: 30 km/h hela sträckan

Maltesholmsvägen

Idag: 50 km/h norr om Fyrspannsgatan, 30 km/h söder om Fyrspannsgatan

Ändring: 40 km/h del av sträckan, 30 m/h del av sträckan när förskolan är öppen.

Melongatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h del av sträckan när förskolan är öppen

Persikogatan

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. bibehållen 30 m/h

Råckstavägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. 30 km/h

Sandviksvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 40 km/h del av sträckan. 30 km/h bibehålls vid förskolan när den är öppen

Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Höjning till 60 m/h del av sträckan, sänkning till 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h del av sträckan

Solleftegatan

Idag: 50 m/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, oförändrad 30 km/h vid förskolan när den är öppen

Sörgårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

Idag: 50 m/h resp. 30 km/h

Ändring: 40 km/h del av sträckan, 30 km/h del av sträckan

Täbylundsvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträcka, höjning till 40 km/h del av sträckan

Vällingbyvägen

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 40 km/ del av sträckan, oförändrad 30 km/h utanför förskolan när den är öppen

Växthusvägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h del av sträckan, höjning till 60 km/h del av sträckan

Ångermannagatan (Årevägen-Råckstavägen)

Idag: 50 km/h resp. 30 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h resp. bibehållen 30 km/h

Årevägen

Idag: 50 km/h

Ändring: Sänkning till 40 km/h

Källa: Trafikkontoret