Ändrad tidtabell för pendeltågen

JÄRFÄLLA Tidtabellen för pendeltågen kommer att ändras vid högtrafik.

Vid rusningstid ska pendeltågen gå med mellan sju och åtta minuters intervaller i stället för med fyra till elva minuters intervaller som i dag. Det ska ge resenärerna en jämnare tidtabell att rätta sig efter, säger Cornelis Harders på SL.

Antalet avgångar kommer däremot inte att utökas, enligt Cornelis Harders.