Ändrade p-tal ska ge fler ettor

Kungsholmen För att uppmuntra byggandet av mindre lägenheter har Kristdemokraterna i Stockholms stad lagt ett förslag om flexibla p-tal.

I dag är det främst avståndet till närmsta tunnelbana som avgör hur många p-platser som ska byggas intill nya bostadshus, och p-talen är de samma för alla lägenheter. I stället borde lägenheternas storlek ha större betydelse menar Erik Slottner (KD).

Till exempel skulle en etta kunna få ett p-tal på 0,2 platser per lägenhet och en femrummare ett p-tal på 1,0 platser per lägenhet menar han. På så vis skulle det löna sig att bygga mindre lägenheter.