Ändrade planer för grusplan i Häggvik

nyheter Sollentuna kommun vill uppmuntra invånarna att åka kollektivt, och beslutade i september att anlägga en parkering på en grusplan intill Häggviks pendeltågstation. Planen används bland annat som fotbollsplan och grannar har protesterat.

Nu river trafik- och fastighetsnämnden upp beslutet. Bristen på pendlarparkeringsplatser finns dock fortfarande kvar och nämnden bestämde därför att undersöka om andra platser kan bli aktuella. Ett förslag handlar om de paviljonger intill stationen som i dag är bostäder. Efter att det tillfälliga bygglovet går ut 2015 kan de möjligen ge plats för en parkering.