Andrahandshyror kan chockhöjas

För Rickard Berggren, 24 år, som söker bostad skulle den förväntade höjningen innebära ett hårt ekonomiskt slag.
För Rickard Berggren, 24 år, som söker bostad skulle den förväntade höjningen innebära ett hårt ekonomiskt slag.
Från den 1 februari 2013 kan andrahandshyrorna för bostadsrätter i Stockholms innerstad öka dramatiskt.

Hyressättningen ska bli friare – och möjligheten att överklaga oskäliga hyror i efterhand skrotas, enligt ett förslag från regeringen.

– Det drabbar dem som är desperata, säger bostads­sökande Rickard Berggren.

10 200 kronor. Det kan andrahandshyran för en bostadsrättsetta i Stockholms innerstad bli om regeringen får igenom sitt förslag om ändrade regler för uthyrning. Det motsvarar närapå en dubblering av hyran, enligt beräkningar från Hyresgästföreningen.

– Jag tror inte att det här kommer att leda till att det kommer ut fler lägenheter på bostadsmarknaden. Det här löser inga problem, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

I dag regleras andrahandshyrorna av bruksvärdet, det vill säga hyran för liknande lägenheter i samma område. I regeringens förslag ska hyran i stället baseras på marknadsvärdet av lägenheten.

Uthyraren får ta ut en avgift som motsvarar en ränta om 4 procent på marknadsvärdet. På den summan läggs också föreningens månadsavgift.

– Det är en uppluckring av bruks­värdessystemet och ett steg mot marknadsanpassade hyror, säger Terje Gunnarson.

För Rickard Berggren, 24, som söker bostad kan den förväntade höjningen innebära ett hårt ekonomiskt slag.

– Redan i dag är det mycket ockerhyror. Har man inte råd att köpa en lägen­het har man inte råd att spara till en heller. Det här skulle ju innebära att hyrorna blir ännu högre, säger han.

Om en hyresgäst anser sig ha betalt för mycket i andrahandshyra finns i dag möjligheten att överklaga till Hyresnämnden och därigenom få tillbaka pengar retroaktivt – en möjlighet som i regeringens förslag slopas för andrahandshyresgäster i bostadsrätter.

Genomsittshyran i ärenden som avslutats i Hyresnämnden hittills i år är 7 500 kronor för en etta och dryga 10 000 kronor för en tvårummare, visar en genomgång som Lokaltidningen Mitt i har gjort.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) räknar med att cirka 20 000 lägenheter skulle frigöras om hela förslaget går igenom.

Oppositionen har dock motsatt sig delar av förslaget och i dagsläget verkar den fria hyressättningen vara den enda del som går i genom i riksdagen.

Hyresgästföreningen befarar drastiskt höjda hyror. Vem ska ha råd att hyra de här lägenheterna?

– Det här är ingen exakt vetenskap, jag vet bara att har du fler lägenheter ute på marknaden så kommer priset att sjunka. För många som kommer till Stockholm är alternativen att inte få någon bostad eller att köpa en lägenhet. Får man tag på en lägenhet är det rimligt att man ska stå för utgifterna som innehavaren har med kapital- och räntekostnader, säger Stefan Attefall.