Ångbåtsbrygga i Svanholmsparken

STOCKSUND Kommunstyrelsen har uppdragit åt tekniska nämnden att utreda förutsättningarna att anlägga en allmän brygga vid Svanholmsparken.

Tanken är att Waxholmsbolaget ska kunna lägga till med sina båtar vid bryggan och den reguljära båttrafiken ska vara ett alternativ till upphandlad båtskjuts mellan Tranholmen och fastlandet.

Enligt utbildnings- och kulturkontoret är Waxholmsbolaget positivt till att trafikera en ny brygga vid Svanholmsparken.