Hösten på ingång – så många har ångest i Järfälla

Ångest i Stockholm
Genomgående för samtliga kommuner är att kvinnorna är värre drabbade än männen.
I Järfälla upplever nästan varannan kvinna och var tredje man ångest och oro. Med det ligger kommunen ungefär i linje med snittet i Stockholms län – som är värst drabbat i hela landet.

Hösten är snart här och påfallande mörker, skolstart eller en vardag tillbaka på arbete kan alltid ge upphov till viss ångest.

I Stockholm län upplever 37 procent av befolkningen någon form av ångest, oro eller ängslan. Siffran är den högsta i hela Sverige. Det framgår av statistik från Folkhälsomyndigheten från 2018.

I Järfälla upplever hela 44 procent av kvinnorna ångest och 30 procent av männen.

Skillnaden mellan könen ligger med det ungefär i linje med länet i stort. Här upplever 45 procent av kvinnorna lätta eller svåra besvär av ångest, oro eller ängslan. Bland männen är det 30 procent.

De ”värsta” kommunerna

Det finns även vissa skillnader mellan kommunerna i länet. I sex kommuner upplever hälften eller fler av kvinnorna ångest, där Upplands Väsby sticker ut med 59 procent.

I samma kommuner har också en större andel män – jämfört med länssnittet – ångest. I Upplands Väsby och Stockholms stad är 35 procent av männen drabbade.

Noterbart är däremot att i den kommun där störst andel män har ångest – Salem med 37 procent – där är andelen kvinnor med ångest relativt låg jämfört med de ”värsta” kommunerna. 44 procent av kvinnorna i Salem är drabbade.

De ligger under snittet

I andra Stockholmskommuner är andelen drabbade av symtomen färre. I exempelvis Vaxholm och Sollentuna är mindre än var fjärde man drabbad. I Lidingö kommun och i Norrtälje har fyra av tio kvinnor ångest, minst i hela länet.

Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, säger att skillnaderna i psykiskt mående bland invånarna i de olika kommunerna är relativt små:

– När jag tittar på siffrorna för olika kommuner skiljer de sig visserligen åt men det är inte statistiskt säkerställda skillnader, förutom för kommunerna som ligger allra högst respektive allra lägst på listan, där kan man se en skillnad.

– Ångest och oro är så pass vanligt bland befolkningen, När det handlar om lättare psykiska besvär ser vi inte så stora skillnader men det är vanligare bland de som är arbetslösa, har lägre utbildning, ekonomiska problem eller andra riskfaktorer. Vissa av faktorerna är i vanligare i vissa kommuner. Men skillnaderna kan vara stora inom kommunerna.

Här nedan kan du se hur stor andel som har ängslan, oro eller ångest i din kommun.

Fakta

Ångesten i din kommun

Andel invånare med lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest:

Järfälla

Kvinnor: 44 %

Män: 30 %

Botkyrka

Kvinnor: 42 %

Män: 31 %

Danderyd

Kvinnor: 47 %

Män: 27 %

Ekerö

Kvinnor: 43 %

Män: 34 %

Haninge

Kvinnor: 50 %

Män: 25 %

Huddinge

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

 

Lidingö

Kvinnor: 41 % 

Män: 27 %

Nacka

Kvinnor 44 %

Män 32 %

Norrtälje

Kvinnor: 41 %

Män: 34 %

Nykvarn

Kvinnor: 43 %

Män: 27 %

Nynäshamn

Kvinnor: 47 %

Män: 31 %

Salem

Kvinnor: 44 %

Män: 37 %

Sigtuna

Kvinnor: 44 %

Män: 26 %

Solna

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Sollentuna

Kvinnor: 49 %

Män: 23 %

Stockholm

Kvinnor: 50 %

Män: 35 %

Sundbyberg

Kvinnor: 53 %

Män: 33 %

Södertälje

Kvinnor: 43 %

Män: 29 %

Tyresö

Kvinnor: 45 %

Män: 29 %

Täby

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Upplands Väsby

Kvinnor: 59 %

Män: 35 %

Upplands-Bro

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Vallentuna

Kvinnor: 42 %

Män: 28 %

Vaxholm

Kvinnor: 42 %

Män: 25 %

Värmdö

Kvinnor: 49 %

Män: 30 %

Österåker

Kvinnor: 48 %

Män: 31 %

 


Totalt:

Stockholms län

Kvinnor: 45 %

Män: 30 %

Riket

Kvinnor: 42 %

Män: 29 %

Källa: Folkhälsomyndigheten