Ängsnäs får ny ­förskola

Huddinge Nu har detaljplanen för Ängsnäs förskola vunnit laga kraft. Förskolan ska fylla en del av behovet av förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen.

Förskolan beräknas vara klar när höstterminen börjar i år med plats för cirka 80 barn.