Anhöriga rasar mot nya LSS-regler

Anhöriga och medlemmar i FUB är mycket besvikna på hur Värmdö kommun behandlar sina funktionsnedsatta invånare.
Anhöriga och medlemmar i FUB är mycket besvikna på hur Värmdö kommun behandlar sina funktionsnedsatta invånare.
Kommunen sparar in på Värmdös funktionsnedsatta på grund av ett underskott i vård- och omsorgsnämnden på 40 miljoner. En konsult anser att kommunen varit för "generös".

Nu rasar anhöriga mot kommunen och menar att de tvingas in i juridiska strider.

När vård- och omsorgsnämnden går back med 40 miljoner görs neddragningar inom LSS-insatser, något som har rört upp starka känslor hos Värmdöborna.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om Mikael Tjulander, med Downs syndrom, som blivit av med nästan allt stöd. Men också om rullstolsburne Casper Hafvström med ryggmärgsbråck som fick sina ledsagningstimmar neddragna rejält.

Efter publiceringarna har många kritiserat Värmdö kommun på sociala medier och hört av sig till Mitt i och berättat om liknande situationer.

En av dem är Solveig Paulsson. Hennes 25-åriga son Jonn Patrik Hed har haft personlig assistans 24 timmar om dygnet i fyra år, men från och med december 2015 är stödet helt indraget. Istället har han fått cirka fem timmars boendestöd per dag och 30 minuters ledsagning per dygn. Tid som ska räcka till alla vårdbesök, fritidsaktiviteter, samt sociala aktiviteter.

– Han sitter som i fängelse med osynlig mur och osynlig fotboja säger hon.

73-åriga Kay Lennartsdotter har också hört av sig. Hon har varit fosterförälder till 31-åriga Patrik med autism och 22-åriga Isac med Downs syndrom sedan de var små.

Länge har killarna kämpat för att få bo i en egen lägenhet i Värmdö, något de har rätt till. Istället erbjuder kommunen Isac plats i gruppboende utanför Örebro – 25 mil hemifrån.

– Isac kan bara äta flytande och mosad mat. Jag har skött honom som ett spädbarn sedan han var liten. Och så ska han bo 25 mil bort? Det är inte klokt, säger Kay Lennartsdotter.

Att det är föräldrarna som tvingas kämpa för anhöriga med funktionsnedsättning är vanligt, menar Katarina Berggren, ordförande i FUB Nacka Värmdö.

Intresseorganisationen, för personer med funktionsnedsättningar, hävdar att kommunen satt i system att neka hjälp och tvingat de anhöriga att överklaga till domstol och driva en juridisk process.

– Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning är en bra bit över 70 år. Det är orimligt att de ska tvingas överklaga och kämpa, men det är så Värmdö kommun verkar vilja ha det, säger hon.

I slutet av februari kallade organisationen till möte. Uppslutningen blev stor.

– Jag har blivit fullkomligt nedringd av personer som är oroliga och upprörda, säger Katarina Berggren.

Idag, den 8:e mars, hålls rådet för funktionshindrade. Där finns både FUB:s och Kullsvedsskolans föräldraförenings samlade kritik mot kommunen.

Jan Dolk (KD), är ordförande i både vård- och omsorgsnämnden och rådet för funktionshindrade. Han tycker att de nya reglerna är bra.

– Jag vill inget hellre än att barn ska nå så nära ett normalt liv som möjligt, det ligger i min uppgift, men vi måste ju ha normer och regler att rätta oss efter och jag litar på den profession vi har inom förvaltningen, säger han.

Enligt kommunledningen är orsaken till besparingarna underskottet i vård- och omsorgsnämnden. En konsult fick därför i uppdrag att se över verksamheter inom omsorgs- och välfärdssektorn och föreslå effektiviseringar.

Enligt konsultrapporten har Värmdö kommun varit för generös, bland annat mot personer med rätt till LSS-insatser. Därför måste ”den i grunden rådande positiva omvårdnadskulturen kombineras med en större affärsmässighet”.

Situationen har lett till en infekterad debatt i fullmäktige. Alliansen hävdar att kommunens omorganisation, som genomfördes årsskiftet 2014/2015, gjort att det sinat i pengakassan.

Men det håller inte, menar oppositionsrådet Mikael Lindström (S).

– Majoriteten skyller senfärdiga åtgärder och underskott på omorganisationen. Men kostnaderna kan inte ha kommit som någon överraskning. De fanns före. Vi hade samma äldre och samma funktionsnedsatta. Det krävs händer, fötter och hjärna för att kommunal kärnverksamhet ska fungera. Det här är ingen fabrik, det är en omvårdnadsorganisation, säger han.

Konsultrapporten ska behandlas på kommunstyrelsens möte 9 mars.

Fakta

Nya riktlinjer

På grund av underskottet i vård- och omsorgsnämnden infördes inför årsskiftet nya riktlinjer gällande handläggning av SOL och LSS-insatser. Detta innebär bland annat att det sedan dess är svårare att få bifall för till exempel ledsagning och boendestöd.

Värmdö kommun uppmanar personer som har fått neddraget stöd att överklaga till förvaltningsrätten.

Sedan årsskiftet har sex överklaganden inkommit till förvaltningsrätten.

Totalt har 26 överklaganden inkommit sedan januari 2015. Av dem är 20 mål fortfarande inte avslutade.

Källa: Värmdö kommun, Förvaltningsrätten.