Anhöriga vill ha eget råd

Stockholms västra anhörigförening vill inrätta ett anhörigråd i Hässelby-Vällingby.

Det skriver föreningen nu till stadsdelsnämnden.

Föreningen vill att rådet ska vara ett forum för dialog mellan nämnden och de som vårdar och stöttar en närstående, oavsett ålder eller diagnos.

Rådet ska också kunna ta initiativ till förbättringar i ett nära samarbete med stadens politiker och tjänstemän som blir ledamöter i rådet.

Stockholms västra anhörigförening föreslår i skrivelsen att rådet ska sammanträda ungefär tio gånger per år.