Anklagelser om jäv prövas

ÖSTERÅKER Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ta upp frågan om tidigare kommunalrådet Ingela Gardner Sundström (M) var jävig när hon var med och utarbetade arvodet till sin egen make. Dessutom ska domstolen pröva om beslutet från 2011 ska rivas upp.

Arvodet kritiserades hårt när det blev känt, eftersom det innebar en höjning av Jan-Olov Sundströms arvode, från 6 666 kronor till 33 600 i månaden. Tidigare har förvaltningsrätten och kammarrätten kommit till olika slutsatser i frågan.