ANNONS

Ny bergkross i Barkarby kan påverka Akalla

Karta placering bergkross Järfälla
Bergkrossen kommer byggas en bit ifrån bebyggelsen vid kyrkbyn, men ändå märkas av.
En ny bergkrossanläggning på Barkarbyfältet ska ta hand om den stenmassa som tas ut när tunnelbanan byggs ut. Anläggningen ska spara både koldioxid och pengar, men alla är inte nöjda med beslutet.
– Vi håller ju på att bygga en stad där, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna i Järfälla.
ANNONS

När tunnelbanan börjar byggas nästa år grävs det både från Akalla och från Barkarbystaden. Sammanlagt handlar det om flera miljoner ton bergmassa som grävs ut ur berget, bergmassa som så småningom krossas och används till nya byggen.

För att spara in på transportkostnader – både ekonomiska och miljömässiga, ska nu entreprenören NCC bygga en bergkrossanläggning på Barkarbyfältet nära Norrviksvägen. På så sätt är det nära både till tunnelbanebygget, och till Barkarbystaden som kommer att behöva stora mängder bergmassa framöver.

plats för bergkross Järfälla

Här, längs med Norrviksvägen, ska den nya bergkrossen anläggas – Akallas bebyggelse i bakgrunden.

Anläggningen beräknas just nu kunna hantera omkring en miljoner ton berg om året, och avtalet som kommunstyrelsen beslutat om sträcker sig i tio år framöver, med möjlighet till förlängning efter det. Sammanlagt kommer bergkrossanläggningen, enligt landstingets uträkningar, kunna spara 4000 ton koldioxid från tunnelbaneutbyggnaden i minskade transporter.

Liberalerna oroliga: ”Väldigt dåligt läge”

När beslutet togs var Liberalerna det enda parti som reserverade sig mot beslutet. Enligt Nikoletta Jozsa, gruppledare, finns fortfarande många oklarheter med själva bygget – både med anläggningens placering och avtalets längd.

– Vi tycker det här är ett väldigt dåligt läge. Vi har mycket djur och natur på Järvafältet och i Igelbäcken som vi inte vet hur de påverkas av ljudet och dammet från den här anläggningen, säger Nikoletta Jozsa.

– Vi tror inte heller att den här anläggningen kommer läggas ner om tio år, tunnelbanebygget skjuts upp hela tiden och behovet av bergmassa kommer finnas i länet under lång tid framöver. Ska vi då ha en bergkross på Barkarbyfältet? Vi håller ju på att bygga en stad där, säger Nikoletta Jozsa.

Liberalerna är också oroliga för transporterna till och från anläggningen, och hur det påverkar de boende i området.

ANNONS

Nikoletta Jozsa är gruppledare för Liberalerna som var emot beslutet om anläggningen.

Men får man inte tåla lite stök när man vill bygga en ny stadsdel med tunnelbana?

– Inte alltid. Det är bra att man expanderar men vi måste också tänka på de Järfällabor som redan bor i kommunen, och hur de ska leva de kommande åren, säger Nikoletta Jozsa.

”Miljön kommer att påverkas, och gör det redan nu”

Emelie Grind som är samhällsbyggnadsdirektör betonar att NCC fortfarande måste ansöka om tillstånd för att bedriva verksamheten, ett tillstånd som kräver en miljöpåverkansutredning.

– Men det här byggs ju på en gammal flygplats där det varit stor miljöpåverkan, så djurlivet kommer förmodligen att påverkas och gör det redan nu eftersom det byggs så mycket runt omkring.

Vad gäller hur länge anläggningen blir kvar säger hon att kommunen har all möjlighet att säga upp avtalet när den överenskomna tiden om tio år har löpt ut.

– Det är upp till kommunens beslutande församling då, att göra ett nytt ställningstagande, säger Emelie Grind.

Hon upplever inte att projektet mött särskilt mycket oro bland boende i området, och nämner att kommunen och landstinget varit ute på Barkarbystadens dag för att få till medbogardialog.

– Det som folk var mest intresserade av var när tunnelbanan skulle bli klar. De flesta hade väldigt lite oro för buller och sånt, säger Emelie Grind.

plats för planerad bergkross Järfälla

Platsen där bergkrossen ska byggas är just nu ganska öde och stökig.

Inte säkert, men sannolikt, att bergmassan stannar i Järfälla

Det finns ännu inga beräkningar för hur mycket krossmassa som kommer att behövas vid Barkarbystadens fortsatta utbyggnad, och egentligen är det inte ens säkert att krossmassan kommer att köpas från krossen på Barkarbyfältet. När ny krossmassa ska köpas måste kommunen ge sig ut på marknaden och handla enligt LOU – lagen om offentlig upphandling, och köpa från den producent som bäst når upp till kommunens kriterier.

Men enligt Elisabet Stuart, biträdande projektchef för Barkarbystaden, är det mest sannolika att krosset ändå kommer från anläggningen på Barkarbyfältet eftersom det förmodligen är det mest miljövänliga alternativet.

­– LOU ställer inga krav på att man måste ta det billigaste alternativet, utan det beror på vad vi ställer för krav, och i Järfälla kommun är vi ju duktiga på att ställa miljökrav, säger Elisabet Stuart.

Under de kommande månaderna ska NCC få ihop den nödvändiga dokumentationen och ansöka om tillstånd att bedriva verksamheten. Bergkrossen förväntas, enligt de mest optimistiska planerna, finnas på plats redan under hösten för att ta emot bergmassa när tunnelbanan börjar byggas nästa vår.