ANNONS

Nacka anlitar experter mot sextrakasserier

Nacka kommuns målsättning 2017 att ingen skulle sextrakasseras på jobbet uppnåddes inte
Nacka kommuns målsättning 2017 att ingen skulle sextrakasseras på jobbet uppnåddes inte
Nacka kommun har anlitat en expert för att motverka sextrakasserier i arbetet.
Även en psykolog har anlitats som ska hjälpa chefer och skyddsombud vid arbetsmiljöutbildningar.
Det framgår av ett svar som kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), har lämnat på en interpellation.
ANNONS

Av svaret på interpellationen, en interpellation som har ställts av flera socialdemokratiska politiker i Nacka, framgår vidare att Nacka kommun under 2017 inte uppnådde målet att ingen medarbetare skulle utsättas för sexuella trakasserier.

I en medarbetarundersökning som gjordes under 2017, och som besvarades av 90 procent av de anställda svarade 19 personer att de känt sig utsatta för sexuella trakasserier. 13 svarade at trakasserierna hade upphört under året.

Bakgrund på DO

Från hösten 2017 har Nacka kommun anlitat en expert med bakgrund från DO, Diskrimineringsombudsmannen, för att förstärka arbetet med att motverka trakasserier och diskriminering.

Även kommunens personalenhet har förstärkts, med en organisationspsykolog som ska arbeta förebyggande med att stärka chefers och skyddsombuds kompetens vid arbetsmiljöutbildningar.

Interaktiv webbutbildning

Nacka kommun ska även lasera en interaktiv webbutbildning för att nolltolerans mot kränkningar ska nå alla anställda. Anställda kommer på webbplatsen att uppmanas att anmäla till sin chef eller skyddsombud om man uppmärksammar eller själv utsätts för kränkande handlingar.

”Min förhoppning är att arbetsgivaren i nästa medarbetarundersökning kan konstatera att ansträngningarna för nolltolerans har gett resultat”, skriver Mats Gerdau i interpellationssvaret.