Anmälan – hemtjänst köpte lunch på äldres bekostnad

Ett hemtjänstföretag i Nacka har lex Sarah-anmält en av sina anställda, skriver Dagens Nyheter. 
Enligt DN ska den anställde ha köpt lunch åt sig själv vid inköp av varor åt personen som hade hemtjänst.

Enligt anmälan ska den anställde ”under en längre tid” ha köpt mat åt sig själv på hemtjänsttagarens bekostnad.

Samma företag ska ha gjort ytterligare en lex Sarahanmälan. I det fallet ska en anställd ha kränkt en hemtjänsttagare genom att säga elaka saker, skriver DN.