anmälda sexualbrott ökar mest i västerort

VÄSTERORT Polisen har tagit fram en ny rapport över anmälda brott inom länet. Där framgår att polisanmälningarna om sexualbrott har ökat mest i västerort, det senaste året med ungefär 35 procent jämfört med året innan. Det är våldtäkterna inomhus som har ökat allra mest, med 37 procent eller 47 anmälningar.

Flera andra brottstyper har däremot minskat. Våldsbrotten ligger kvar på samma nivå.