Anmälde inte signaler om att barn far illa

Genrebild.
Genrebild.
Förskolepersonal anmälde inte alla signaler om att barn utsatts för kränkande behandling. Nu har Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tagit fram nya rutiner.

Skolinspektionen gjorde tidigare i vår en tillsyn av förskoleverksamheten inom Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Den visade på flera brister i hur personal hanterar när ett barn kan ha utsatts för till exempel nedsättande ord, fysiska handlingar eller annan typ av kränkande behandling.

Bland annat anmälde inte personalen alla signaler om att barn kan ha farit illa till förskolechefen, vilket de är skyldiga att göra enligt skollagen. En del ur personalen kände inte ens till om det fanns några rutiner kring detta. Andra tyckte att rutinerna var luddiga.

Utredningen visade också det inte är säkerställt att det förs ett målinriktat arbete med att motverka kränkande behandling på förskolorna.

Efter Skolinspektionens beslut har stadsdelsförvaltningen tagit fram rutiner och blanketter för att utreda och anmäla händelser som gäller kränkande behandling. Personalen ska också utbildas i vad som gäller.