Fler anmäler kränkningar i Värmdös skolor

Farstavikens skola en av grundskolorna i Värmdö där elever anmäler kränkningar.
Farstavikens skola en av grundskolorna i Värmdö där elever anmäler kränkningar.
Antalet anmälningar om kränkande behandling i Värmdös grundskolor har ökat drastiskt de senaste två åren. Flest anmälningar står Farstavikens skola för.
– Jag ser allvarligt på det här, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.

Enligt skollagen råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Trots det gör allt fler elever och lärare anmälningar om kränkningar i Värmdö kommun. 

Under 2015 och 2016 har totalt 616 anmälningar kommit in från förskolor, grundskolor och gymnasium i Värmdö. En klar majoritet av dem, hela 605 stycken, handlar om kränkande behandling i grundskolan. Flest anmälningar kommer från Farstavikens skola.
– Det finns några enheter som sticker ut, Farstavikens skola är en av dem, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.

”Man ska kunna känna sig trygg”

Marie Bladholm.

I Värmdö görs anmälningar via ett digitalt verktyg, som infördes hösten 2014. Förklaringen till ökningen, enligt kommunen, är att digitaliseringen gjort det enklare att anmäla, men också att frågan om mobbing lyfts i skolorna, säger Marie Bladholm.
– Vi har uppmärksammat det här i skolorna hos både elever och lärare, säger hon.

Enligt Marie Bladholm råder nolltolerans mot kränkningar i Värmdös skolor.
– Jag ser allvarligt på det här, man ska kunna känna sig trygg i skolan och inte bli kränkt eller mobbad. Samtidigt är anmälningarna ett sätt för oss att få reda på vad som händer. Först då kan vi göra något åt dem, säger hon.

Hemmestaskolan tidigare i fokus

Hemmestaskolan.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om Skolinspektionens nedslående kritik mot bland annat Hemmestaskolan. Där visade en rapport att flera elever i årskurs två och tre känner sig otrygga, rädda och har blivit utsatta för kränkningar av andra elever eller själva har bevittnat kränkningar.
– Vi ska se över vår organisation och även dokumentera det tydligt så att det blir tydligt för Skolinspektionen hur vi jobbar, sa Hemmeskaskolans rektor Kaj Majuri i en intervju till Lokaltidningen Mitt i 2015. 

LÄS MER: Så ska Hemmestaskolan jobba mot mobbning

”Skolorna måste lägga ner resurser”

Enligt Barn- och elevombudet, som tillsammans med Skolinspektionen, övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling, fortsätter antalet anmälningar om kränkningar att öka i hela landet. För att komma till bukt med problemet måste skolorna ta saken på allvar, menar elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
”Barn- och elevombudet får många anmälningar om elever som varit utsatta för psykiska och fysiska kränkningar under en lång tid. Skolorna måste lägga ner tid och resurser på att dessa elever som är eller varit otrygga ska kunna må bra i skolan och få tillbaka förtroendet för personalen och sina kamrater” skriver elevombudet BEO:s hemsida


 

Fakta

Kränkningar vanligt på sociala medier

  • Kränkande behandling kan handla om nedsättande ord, ryktesspridning, utfrysning, fysiskt våld eller hot om våld.
  • Kränkningarna kan ske i skolan, men också på skolbussen eller på sociala medier, något som blivit allt vanligare.
  • Enligt skollagen måste en förskolechef eller rektor som fått kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan anmäla saken.
  • När skolan fått kännedom om problemet måste ärendet snabbt utredas och åtgärdas.
Källa: Skolinspektionen