Anmäler psykiatrin efter flera missar

Recept som inte skrivs ut, långa väntetider och remisser som blir liggande. Det gör att patientnämnden nu IVO-anmäler Huddinges psykiatriska öppenvårdsmottagning.

Mottagningen, som framför allt vänder sig till Huddinges invånare, hade mellan 15 och 21 ärenden hos patientnämnden varje år mellan 2010 till 2014. Men bara under perioden januari till april i år kom det in 22 anmälningar. Och under året har antalet anmälningar fortsatt komma in till patientnämnden och mer än fördubblats, enligt SVT. Det är därför patientnämnden nu anmäler verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Enligt reglementet skriver vi till verksamheten och frågar hur det kommer sig. Det har vi också gjort i det här fallet, och de beskrev ett problematiskt scenario med läkarbrist och sjuksköterskebrist, men att de jobbade med att förändra verksamheten. Trots detta fortsatte anmälningarna att komma in under första delen av sommaren. Och det är därför, i enlighet med lagen, som vi anmäler till IVO, om det finns anledning att befara att myndigheten behöver vidta åtgärder, säger Eva Lannerö (KD), ordförande i patientnämnden.

En av de största anledningarna till det ökade antalet anmälningar är enligt nämndens noteringar läkarbristen, som Mitt i Huddinge tidigare rapporterat om. Huddinges psykiatriska öppenvårdsmottagning, som ligger vid Karolinska sjukhuset, har framför allt hyrläkare som bemannar tjänsterna och avdelningen har haft svårt att rekrytera personal. Även läkarsekreterare och sjuksköterskor saknas till verksamheten, enligt patientnämnden.

– Det här handlar mycket om ledarskap och ledningen för verksamheten. De har gått in och jobbat för att rätta upp det här. Men de facto såg vi att ökningen fortsatte trots åtgärder, då är det vår skyldighet att gå vidare för att se om det behövs vidtas åtgärder, säger Eva Lannerö.

Det är IVO som sedan utreder om Huddinges psykiatriska öppenvårdsmottagning behöver vidta några åtgärder. Av de anmälningar som skickades in var det ett antal brister som uppmärksammades oftare än andra. Det handlade i de fallen om vård och behandling, och sammanlagt elva ärenden som handlade om läkemedel.

– Det handlade bland annat om att patienter inte fått sina recept förnyade i tid, säger Eva Lannerö

Ett annat område där verksamheten fått kritik är att telefonin varit hårt belastad. Något som läkarna förklarar beror på bland annat bristen på läkarsekreterare.

Det handlade bland annat om att patienter inte fått sina recept förnyade i tid