Anmäler sig själva till Socialstyrelsen

SÖDERORT Individ- och familjeomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör har anmält sig själva till Socialstyrelsen, med andra ord gjort en lex Sarah anmälan. Omsorgen anmäler att det finns en påtaglig risk för allvarliga missförhållanden vid deras utredningsenhet.

De skriver i anmälan att ett barn riskerade att fara illa då det inte fick relevant stöd för sina problem. För att det inte ska hända igen ska individ- och familjeomsorgen planera för hur samarbetet ska se ut mellan verksamhetsområdena barn och ungdom, socialpsykiatri samt LSS. Skriftliga rutiner ska tas fram under hösten.