Anmäler till DO efter nej till skolskjuts

JÄRFÄLLA Två elever har fått nej till enskild skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Elevernas ombud anser att besluten är felaktiga och har anmält barn- och ungdomsnämnden som fattat beslutet, till Diskrimineringsombudsmannen.

De två eleverna har enligt ombuden särskilda behov och de ordinarie skolskjutsarna har enligt ombuden oacceptabla transporttider och är otillräckligt anpassade för de båda eleverna.