Min lokala hjälte

Anmälningar om klotter ökar stort

Klotter på Södermalm, ett av områdena där anmälningarna ökat.
Klotter på Södermalm, ett av områdena där anmälningarna ökat.
Daniel Helldén (MP)
Daniel Helldén (MP).
Cecilia Brinck (M).
Cecilia Brinck (M).
Anmälningarna om klotter ökar markant i så gott som hela Stockholm. Moderaterna kräver att nolltoleransen återinförs, men får inte gehör från de styrande.
– Ökningen beror på att det blivit lättare att anmäla, säger Daniel Helldén (MP), ordförande i trafiknämnden.

Under 2015 gjordes 9 957 anmälningar om klotter i Stockholms stad. Under 2016 var siffran betydligt högre: 16 276. Det visar statistik som trafikkontoret tagit fram. Ökningen är flagrant, och en fortsättning på en flera år lång trend.

Framför allt är innerstaden drabbad men även i andra områden, som Enskede-Årsta, Bromma och Farsta (se faktaruta) har anmälningarna blivit markant fler.

Frågan är vad det beror på. Moderaterna, som beställde fram statistiken från trafikkontoret, hävdar att det ökade antalet anmälningar främst beror på att klottret faktiskt ökat. Trafiknämndens ordförande Daniel Helldén (MP) menar däremot att den främsta förklaringen är att det har blivit lättare att anmäla klotter och annan skadegörelse, både direkt på stadens webbsida och genom tyck till-appen som finns sedan 2014 (och som man laddar ner från stockholm.se).

– Ända sedan tyck till-appen lanserades har anmälningarna ökat successivt, i takt med att allt fler känner till den. Det är inte bara klotteranmälningar som ökar. Anmälningar om sådant som trasiga gatubrunnar och lyktor ökar i lika hög grad, säger Daniel Helldén.

Enligt honom finns det alltså inga belägg för att klottret faktiskt ökat runt om i staden. Att en del människor har det intrycket kan bero på att klottret inte tas bort vid större byggen, som det vid Slussen, menar han.

Men här får han mothugg av Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden. Hon menar att tyck till-appen bara till viss del förklarar statistiken. I stället hävdar hon att den rödgröna majoriteten har en mjukare inställning till klotter, som gör att fler fattar sprejburkarna.

– Jag är inte ett dugg förvånad över ökningen. Sedan den rödgröna majoriteten tog bort nolltoleransen mot klotter 2014 har klottret bara accelererat. Orsaken är att gränsen för vad som är tillåtet eller otillåtet suddas ut när man till exempel tillåter kommunala graffitiväggar, säger Cecilia Brinck.

Klottret inte bara förfular ett område. Det gör också att människor känner sig otryggare, menar hon. Därför är hon kritisk till att 24-timmarsgarantin (som säger att klotter ska tas bort inom ett dygn) inte alltid efterlevs.

– Efterlevnaden har blivit sämre. Jag kan ta gångtunneln till min tunnelbana i Hagsätra som exempel. Där sitter klottret kvar vecka efter vecka.

Men David Helldén slår ifrån sig den kritiken. 96–98 procent av allt klotter tas enligt honom bort inom ett dygn. Undantaget kan vara betongkonstruktioner som klottrats ner vid vinterväder, eftersom fasaden då kan ta skada av saneringen.

Dessutom menar han att det är ett missförstånd att den rödgröna majoriteten tog bort nolltoleransen mot klotter 2014.

– Moderaterna hävdar att vi tagit bort nolltoleransen, men det stämmer inte. 24-timmarsgarantin gäller, som sagt. Det vi tog bort 2014 var förbudet mot att Stockholms stad alls fick synas i samband med graffiti, vid reklam eller olika evenemang. Vi tillåter gatukonst på vissa ytor, det är inte samma sak som att tillåta klotter.