Anmälningar om bluffakturor ökar

LÄNET Förra året ökade antalet anmälningar om bluffakturor med 53 procent i Stockholms län, enligt en sammanställning som Visma har gjort av statistiken från Brottsförebyggande rådet.

I Stockholms län anmäldes 7 734 bedrägerier med blufffakturor under 2012, vilket kan jämföras med 5 045 anmälningar 2011 och 4 341 anmälningar 2010.