Anmälningar om varg väcker tvivel

På kort tid har fem observationer av varg rapporterats till läns­styrelsen från väster-ort.

”Sonen ropar – titta mamma en varg.” Observationen gjordes på Basgränd i Vällingby och är en av fem varganmälningar som kommit in till länsstyrelsen från stadsdelen i år.

Anmälaren berättar hur hon, efter sonens utrop, vänder sig om och ser en varg lufsa förbi ungefär 25 meter bort. En annan anmälare har sett vargspår i snön vid Vällingby centrum och en tredje har sett ett djur vid Riddersvik i Hässelby.

Men Eva Hedberg vid enheten för naturvård på länsstyrelsen är skeptisk.

– Vi kan inte utesluta att det är en varg men det mest troliga är att det är en lösspringande hund, säger hon.

De fem vargspaningarna sträcker sig mellan den 6 januari och den 18 februari. Enligt Eva Hedberg är det just antalet observationer under en längre tid som talar mot att det skulle röra sig om Sveriges största rovdjur. En varg skulle inte stanna i stadsmiljö under så lång tid, menar hon.

– Om den skulle ha rört sig i Vällingby är det också konstigt att det inte kommer in bilder på djuret. Hittills har de bilder vi fått in varit på hund.

Vargspår är också vanskliga att skilja från hundspår om man inte följer dem en längre bit, berättar hon.

– Det finns hundar som har lika stora tassar som vargen och snöspår kan smälta och bli större än de var från början, säger hon.

Hund- eller vargspår?arkivbild: Anna Z ek

Det finns ­hundar som har lika stora tassar.