Anmälningarna ökar – ses som positivt av chef

Säbyskolan fick ny ledning efter en turbulent höst.
Säbyskolan fick ny ledning efter en turbulent höst.
Lärare och föräldrar larmade om hur Säbyskolan misskötts under hösten, lärare sade upp sig och sjukskrivningarna blev fler. Men även anmälningar och klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen visar sig nu ökat, något som presenterades på barn- och utbildningsförvaltningens senaste möte.

Mitt i har tidigare rapporterat om att sjukskrivningar på Salems skolor drog ner placeringen för kommunen i Lärarförbundets skolrankning. Totalt i landet hamnade kommunen på plats 220 av 290 i kategorin ”Friska lärare”. Men några skolor stack ut, på Säbyskolan sade sex lärare upp sig innan jul och sjukskrivningar oroade så väl föräldrar som lärare.

”Under vecka 47 var mellan 13 till 17 av personalen sjuka dagligen. I går var det 20 stycken borta” skriver en person till skolinspektionen ”fler och fler av personalen säger upp sig och årskurs nio är mest drabbad då betygen ska sättas och engelska-, matematik- och hemkunskapslärarna har sagt upp sig”.

Flera anställda har berättat om en stressig arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och en ledning som inte lyssnat. Föräldrar har varit oroade för sina barns utbildning när lektioner ställts in på grund av brist på personal. Andra berättar hur elever blivit ”hemmasittare”, då de till slut gett upp.

Nicklas Kjellberg, pressekreterare på Lärarförbundet, berättar om problemen:

– Det fanns ett missnöje med den tillförordnade rektorn, men kommunen tog tag i detta och rektorn är nu borta. Efter det så har skolans huvudskyddsombud inte hört något, berättar han.

Marie Truedsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen intygar att förändringar gjorts.

– Den situation som var i höstas med hög arbetsrelaterad stress och frustration i arbetet, innebar att jag gjorde stora förändringar i skolledningen på Säbyskolan. Sedan årsskiftet är det ny tillförordnad rektor och biträdande rektor på skolan, säger Marie Truedsson.

Ökning av anmälningar under 2016

På barn- och utbildningens sammanträde i februari så presenterades anmälningar och klagomål från 2016. Några som sticker ut är Salemskolan som hade två anmälningar om kränkande behandling 2015, under 2016 hade det ökat till 17 stycken. Säbyskolan och Skogsängskolan hade 20 anmälningar vardera om kränkande behandling 2016. Kommunens övriga skolor hade mellan en till åtta anmälningar. Men antalet anmälningar behöver inte bero på problem i skolorna – tvärtom, enligt förvaltningschefen.

– Vi uppmanar skolor att anmäla då detta är en intention i  skollagen utifrån vår tolkning. Att Säbyskolan till exempel har många anmälningar är ett tecken på att de haft en bra och tydlig rutin. Man kan se det tvärtom, att de gjort ett bra jobb.

Innebär det då att de skolor som har färre anmälningar gör ett dåligt arbete?

–  Det kan bero på olika saker, men en kan vara att de inte arbetat med de rutiner som vi krävt, att allt ska anmälas. 

För två år sedan hade Säbyskolan inte någon anmälan på sig till skolinspektionen, 2015 gjordes det totalt två anmälningar. Under 2016 – mellan oktober till och med december, fick skolinspektionen fem anmälningar rörande Säbyskolan. Det representerar nästan hälften av samtliga skolors anmälningar till inspektionen.

Antalet klagomål på förvaltningen via kommunen ökade också kraftigt från 12 klagomål till 24 på ett år.

Är inte heller det ett tecken på problem?

– Vi bytte system för klagomål på vår hemsida i somras, det kan ha bidragit till att det ökat, säger Marie Truedsson och menar att funktionen för klagomål nu syns tydligare på hemsidan.

Du tycker inte att någon skola sticker ut i kommunen under 2016 alltså?

– Nej, det enda är väl att vi hade en ny elevgrupp på Salemskolan i höstas som ledde till att det var lite oroligt innan de kom till rätta.

Lennart Ejenäs (M)

Lennart Ejenäs (M)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M) oroas inte heller över antalet anmälningar.

– Förvaltningens redovisning av synpunkter och klagomål liksom redovisningen av anmälningar om kränkande behandling görs till nämnden årligen. Rapporterna kommenterades och frågor besvarades utförligt vid sammanträdet. Min uppfattning är att nämnden fick uttömmande och tillfredsställande svar och besked på sina frågor, och att anmälningarna inte ligger på någon oroande nivå, skriver han i ett mejl till tidningen.