Anna ska leda 2 500 personer på Lidingö stad

Anna Hadenius tillträder som ny stadsdirektör den 1 juli. Hon efterträder Kjell-Olof Karlsson.

Hur känns det att bli chef för 2 500 personer?

– Jag är stolt och glad över förtroendet jag fått och ser fram emot utmaningen.

Hur kommer Lidingöborna märka att de fått en ny stadsdirektör?

– Jag hoppas att de ska märka att vi har deras behov i fokus. Och att vi upplevs mer som en koncern med ett bra samarbete mellan förvaltningarna.

Hur känns det att lämna posten som miljö- och stadsbyggnadschef?

– Det passar bra i tid eftersom planprogrammet för Centrum/Torsvik ska godkännas innan sommaren. Det har varit en rolig tid men nu ser jag framåt mot mitt nya uppdrag.

Vad har du för mål med nya jobbet?

– Att Lidingö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare, både för chefer och medarbetare och att samarbetet mellan oss tjänstemän och politiken fungerar bra och effektivt.

Vad kommer att bli svårt?

– Lidingö står inför stora utmaningar. Till exempel bygget av den nya bron är ett stort projekt.

Patient fick fel sorts insulin

Lidingö En patient behandlades under flera månader av misstag med ett korttidsverkande insulin i stället för ett långtidsverkande.

Det var en läkare på en vårdcentral på Lidingö som ordinerade insulinet. Patienten hade gått hos läkaren i tio år. Händelsen har Lex Maria-anmälts och enligt läkaren berodde misstaget på att medicinerna hade snarlika namn.