ännu en Elev testas för TBC på infektionsklinik

Gångsätra Den femte eleven på Christinaskolan som misstänks vara smittad med tuberkulos testas nu på Astrid Lindgrens infektionsklinik.

– Det saknas ännu svar på några kompletterande prover, sade Ingela Berggren, överläkare och biträdande smittskyddsläkare, till Mitt i Lidingö i fredags.

Fyra elever på Christinaskolan har sedan tidigare konstaterats smittade av tuberkulos.