Ännu en oplogad vinter väntar öborna

"Vi ska ha rätt till sandning av vägar och plogning. Men när vi frågar hur de tänker ordna med det så får vi inget svar", säger Lambaröbon Dag Skogfeldt.
"Vi ska ha rätt till sandning av vägar och plogning. Men när vi frågar hur de tänker ordna med det så får vi inget svar", säger Lambaröbon Dag Skogfeldt.
Lambaröborna får själva sanda och ploga på ön, trots att staden äger vägarna och att trafikborgarrådet har garanterat kommunal service.

Nu ställer öborna kommunen mot väggen inför vintern.

– Det är en absurd situation. Det är som att de skulle säga att i Spånga har vi i år inte råd med att ploga vägarna. Det skulle aldrig hända, säger Dag Skogfeldt, som är en av öborna som drivit frågan om kommunal service på ön.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om Lambaröborna, som länge kämpat för att få rätt till service som hemtjänst, skolskjuts och räddningstjänst på ön. Många av dem har även stridit för en bro över till fastlandet, och för att vägarna på ön ska underhållas. Bron sa kommunen nej till i somras.

Dag Skogfeldt har i flera skrivelser till både trafikkontoret och trafikborgarrådet David Helldén (MP) lagt fram kravet om underhåll av vägarna på ön.

– Vi ska ha rätt till sandning av vägar och plogning. Men när vi frågar hur de tänker ordna med det så får vi inget svar, säger han.

Frågan om vem som ansvarar över vägarna på Lambarö är komplex.

– Det är ingen som bär ansvaret. På Lambarö finns det inga vägar som håller den standard som kräver drift och underhåll från stadens sida, säger Anders Porelius på trafikkontoret.

Efter att Lokaltidningen Mitt i skrev en artikel om broförbindelsen den 16 juni i somras började Lambaröborna få upp hoppet. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) lovade då att staden kan garantera den kommunala servicen.

– När det gäller vägarna på ön så har trafikkontoret gjort den bedömningen att Lambarös vägar inte är vägar som kommunen ska underhålla. De som bor på ön har fortfarande rätt till kommunal service, men det ligger inte på mitt bord, säger Daniel Helldén.

Dag Skogfeldt tycker det är ett totalt svek mot medborgarna.

– Vägunderhåll är en förutsättning för all annan service på ön. Det är så uppenbart att staden gör allt som står i deras makt för att undvika det som är deras ansvarsområde. Hur ska hemtjänsten eller hemvårdare tussa sig fram på vägarna i en halv meter snö eller ta en båt över en stormig natt?, säger han.